Готуємося до педради

Тема педагогічної ради: «Формування гуманістичних цінностей та громадянської поведінки засобами нових технологій освітньої діяльності. Удосконалення виховної системи через розвиток класного колективу»

Тема методичної ради: «Освітня і самоосвітня діяльність учителя в контексті розвитку його інноваційного потенціалу у рамках науково-методичної проблеми закладу» 19.10.2021 р.

Готуємося до методичної та педагогічної ради Проведення моніторингу серед педагогів «Оцінка та самооцінка готовності вчителя до саморозвитку» в період з 12 по 29 жовтня 2021 року.
Мета моніторингу: оцінити та визначити рівень сформованості вмінь та навичок саморозвитку педагогів, дослідження професійного спілкування, з’ясування позиції щодо готовності до самопізнання та саморозвитку.
Моніторинг проводиться у форматі онлайн-опитування вчителів. Покликання для участі в опитуванні: https://forms.gle/GRfsDvq4Me2pC4779
Термін заповнення анкети: з 18 по 22.10.2021 р.

Тема педради “Сучасний урок – проблеми, пошуки, знахідки, перспективи. Як зробити його джерелом якісної і натхненної праці учнів, школою самостійності і творчості”

Питання для вивчення та дослідження:
1.Етапи проєктування уроку: моделювання, створення проєкту уроку, конструювання. Інтегрованне навчання.
2.Структура уроку: організаційний момент, перевірка домашнього завдання, актуалізація, мотивація, вивчення нового матеріалу, закріплення, підсумок.
3.Освітній ігровий ресурс «Розумники. SMART KIDS»

Ознайомитись з проєктом Типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти.
https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-
obgovorennya-proyekt-tipovoyi-osvitnoyi-programi-dlya-5-9-klasiv- zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti

Анкета

Сучасний урок це – ……
А) урок, на якому створено реальні умови для інтелектуального, соціального, морального становлення особистості учня, що дозволяє досягти високих результатів за визначеними метою та завданнями.
Б) урок відкриття істини, пошук і осмислення її у спільній діяльності вчителя і учня.
В) урок демократичний. Він проводиться не для учнів, а разом з ним.

Характерні ознаки сучасного уроку
А) на сучасному уроці немає місця нудьзі, страху, невпевненості та розчарованості.
Б) на сучасному уроці панує атмосфера інтересу, довіри і співробітництва.
В) на сучасному уроці є місце кожній дитині, тому що сучасний урок-запорука його успіху в майбутньому!

Критерії ефективності сучасного уроку:
А) Майстерність, якісна методична підготовка, знання методів навчання.
Б) Творчість, толерантність, креатив, співпраця.
В) Сучасні технології, ситуація успіху, інтерактивні форми роботи.
Г) Любов до дітей, відчувати проблеми, уміння спілкуватися, знання вікових особливостей, розуміння дітей.

4.Чинники, які впливають на ефективність сучасного уроку
А) Навчальні програми
Б) Суспільна значущість навчання
В) Методи навчання
Г) Форми організації навчання

——————————————————————————————————————————————————————————————–

Тема педради “Створення психолого-педагогічних умов для підвищення рівня навчальних досягнень, формування життєвої активності та загальної культури учнів”.

Питання для вивчення та дослідження:

  1. Інтерактивні робочі аркуші: від ідеї до впровадження.
  2. Фасалітація: взаємодія у форматі педагогіки партнерства.
  3. Лайфхаки щодо формування трикутника успішних взаємин: педагоги – діти – батьки.
  4. Рецепт щастя. Щасливий педагог – щасливі діти.
  5. Емоційний ресурс і психологічне здоров’я педагога: засоби збереження та відновлення.
  6. Формула професійного успіху вчителя.
  7. Неформальна освіта – професійні bootcamps
  8. https://osvitoria.media/news/pryjnyaly-novyj-zakon-pro-povnu-zagalnu-serednyu-osvitu-yaki-novatsiyi/

Опрацювати Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в комунальному закладі «Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія №6 Вінницької міської ради» (завантажити)

Словникова мозаїка до теми педради

Воркшоп – навчальний захід “робоча майстерня”, якому притаманні висока інтенсивність групової взаємодії, активність та самостійність учасників, актуальний досвід з певного питання. Результатом є відповідний інструментарій, модель поведінки в конкретній ситуації.

Веб-квест – проблемне завдання з елементами рольової гри, для виконання якого застосовують інформаційні ресурси Інтернету.

Дистанційне навчання – технологія передавання інформації в інтерактивному режимі за допомогою ІКТ від тих, хто навчає, до тих, хто навчається.

Кейс-метод – метод ситуаційних вправ, можливість наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів. Види: випадок, вправа, ситуація.

Коучинг – тренерство, призначення якого сприяти людині в досягненні її життєвих цілей, розвитку та успіху. Наставництво, інструктування, консультування. Цілі в освіті: розкриття внутрішнього потенціалу особистості учня, розвиток особистості через делегування відповідальності.

Критичне мислення – методика, орієнтована не на запам’ятовування фактологічного матеріалу, а на постановку проблеми і пошук її розв’язування. Навчання проходить в 3 етапи: виклик, осмислення, рефлексія.

Лонгрід – метод “довгого читання”, коли текст розбитий різними вставками: роликами, презентаціями, інтерактивними картинками, цитатами, висновками.

Мейкерство – здатність щось створювати власноруч. Ігрова технологія, яку базовано на творчих засадах.

Медіаграмотність – сукупність знань, навичок та умінь, які дають змогу людям аналізувати, критично оцінювати і створювати повідомлення різних жанрів та форм для різних типів медіа, в основі – модель, яка заохочує людей замислюватися над тим, що вони дивляться, читають.

Перевернутий клас – принцип навчання, за якого основне засвоєння нового матеріалу учнями відбувається вдома, аудиторна робота присвячена виконанню завдань, вправ, проведенню лабораторних і практичних досліджень, індивідуальним консультаціям учителям тощо.

Подієве навчання – технологія організації та здійснення значущих подій у житті колективу й учня. Принципи: добровільність, позитивний настрій, індивідуальна освітня траєкторія. Форми: “Поле чудес”, брейн-ринг, олімпіади, квести тощо.

Скрайбінг – новітня техніка презентації. Мова оратора ілюструють у режимі реального часу, створюючи “ефект паралельного проходження”. Графічний ряд фіксують на ключових моментах відеоряду.

Тренінг – форма групової роботи, що забезпечує активну участь і творчу взаємодію учасників між собою та з учителем. Це комплекс дій і вправ, спрямованих на придбання нових навичок та вдосконалення й закріплення вже придбаних.

ХОНС – штучно побудована система, що складається з хмарних сервісів і забезпечує навчальну мобільність, групову співпрацю учасників освітнього процесу для дидактичних цілей.

Хмарні технології – технології, які надають користувачам Інтернету доступ до ресурсів сервера й використання програмного забезпечення як онлайн-сервісу.