Готуємося до педради

Тема педради “Створення психолого-педагогічних умов для підвищення рівня навчальних досягнень, формування життєвої активності та загальної культури учнів”.

Питання для вивчення та дослідження:

  1. Інтерактивні робочі аркуші: від ідеї до впровадження.
  2. Фасалітація: взаємодія у форматі педагогіки партнерства.
  3. Лайфхаки щодо формування трикутника успішних взаємин: педагоги – діти – батьки.
  4. Рецепт щастя. Щасливий педагог – щасливі діти.
  5. Емоційний ресурс і психологічне здоров’я педагога: засоби збереження та відновлення.
  6. Формула професійного успіху вчителя.
  7. Неформальна освіта – професійні bootcamps
  8. https://osvitoria.media/news/pryjnyaly-novyj-zakon-pro-povnu-zagalnu-serednyu-osvitu-yaki-novatsiyi/

Опрацювати Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в комунальному закладі «Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія №6 Вінницької міської ради» (завантажити)

Словникова мозаїка до теми педради

Воркшоп – навчальний захід “робоча майстерня”, якому притаманні висока інтенсивність групової взаємодії, активність та самостійність учасників, актуальний досвід з певного питання. Результатом є відповідний інструментарій, модель поведінки в конкретній ситуації.

Веб-квест – проблемне завдання з елементами рольової гри, для виконання якого застосовують інформаційні ресурси Інтернету.

Дистанційне навчання – технологія передавання інформації в інтерактивному режимі за допомогою ІКТ від тих, хто навчає, до тих, хто навчається.

Кейс-метод – метод ситуаційних вправ, можливість наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів. Види: випадок, вправа, ситуація.

Коучинг – тренерство, призначення якого сприяти людині в досягненні її життєвих цілей, розвитку та успіху. Наставництво, інструктування, консультування. Цілі в освіті: розкриття внутрішнього потенціалу особистості учня, розвиток особистості через делегування відповідальності.

Критичне мислення – методика, орієнтована не на запам’ятовування фактологічного матеріалу, а на постановку проблеми і пошук її розв’язування. Навчання проходить в 3 етапи: виклик, осмислення, рефлексія.

Лонгрід – метод “довгого читання”, коли текст розбитий різними вставками: роликами, презентаціями, інтерактивними картинками, цитатами, висновками.

Мейкерство – здатність щось створювати власноруч. Ігрова технологія, яку базовано на творчих засадах.

Медіаграмотність – сукупність знань, навичок та умінь, які дають змогу людям аналізувати, критично оцінювати і створювати повідомлення різних жанрів та форм для різних типів медіа, в основі – модель, яка заохочує людей замислюватися над тим, що вони дивляться, читають.

Перевернутий клас – принцип навчання, за якого основне засвоєння нового матеріалу учнями відбувається вдома, аудиторна робота присвячена виконанню завдань, вправ, проведенню лабораторних і практичних досліджень, індивідуальним консультаціям учителям тощо.

Подієве навчання – технологія організації та здійснення значущих подій у житті колективу й учня. Принципи: добровільність, позитивний настрій, індивідуальна освітня траєкторія. Форми: “Поле чудес”, брейн-ринг, олімпіади, квести тощо.

Скрайбінг – новітня техніка презентації. Мова оратора ілюструють у режимі реального часу, створюючи “ефект паралельного проходження”. Графічний ряд фіксують на ключових моментах відеоряду.

Тренінг – форма групової роботи, що забезпечує активну участь і творчу взаємодію учасників між собою та з учителем. Це комплекс дій і вправ, спрямованих на придбання нових навичок та вдосконалення й закріплення вже придбаних.

ХОНС – штучно побудована система, що складається з хмарних сервісів і забезпечує навчальну мобільність, групову співпрацю учасників освітнього процесу для дидактичних цілей.

Хмарні технології – технології, які надають користувачам Інтернету доступ до ресурсів сервера й використання програмного забезпечення як онлайн-сервісу.