Методична робота

Склад методичної ради закладу

Фахові конкурси

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНУ РАДУ ШКОЛИ

Методична рада школи скликається 4 рази на рік. До складу методичної ради входять директор школи-гімназії, заступники директора та голови методичних комісій.

Методична рада створена для концентрації управління з вирішення головного завдання: реалізації діяльності школи гімназії, що вимагає значного науково-практичного пошуку, аналізу та прогнозування розвитку гімназії. 

Мета роботи методичної ради:

 • удосконалення навчально-виховного процесу;
 • підвищення професійної майстерності і творчого пошуку вчителів;
 • науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;
 • навчання педагогічних кадрів.

Завдання методичної ради:

 • діагностика науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу та методичної роботи школи-гімназії;
 • розробка різних варіантів змісту освіти, навчальних планів і програм, нових методичних технологій організації навчально-виховного процесу в школі-гімназії;
 • створення і організація творчих (постійних і тимчасових) груп і об’єднань учителів.

Зміст діяльності методичної ради:

 • визначає, відбирає і розробляє різні варіанти змісту освіти у школі-гімназії, навчальних планів, програм, підручників, технологій, форм і методів навчально-виховного процесу та способів їх реалізації;
 • організовує роботу з підвищення кваліфікації вчителів та впровадження інноваційного педагогічного досвіду;
 • формує мету і завдання методичного забезпечення навчально-виховного процесу, методичного навчання педагогічних кадрів.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНУ КОМІСІЮ УЧИТЕЛІВ

 1. Шкільна методична комісія вчителів-предметників є основним структурним підрозділом науково-методичної системи гімназії. Це стійке угрупування вчителів певного предмета або напрямку. Методична комісія підпорядковується методичній раді школи-гімназії і має забезпечувати реалізацію її рішень.
 2. ШМК створюється, якщо в школі є троє або більше вчителів однієї спеціальності. За їх відсутності у школі створюється між предметне методичне об’єднання вчителів. Керує роботою ШМК голова, якого обирають члени методичної комісії вчителів. Як правило, це провідний учитель-фахівець з багаторічним стажем і досвідом роботи. Він планує і організовує діяльність ШМК протягом навчального року.
 3. ШМК у визначенні змісту роботи керується Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про позашкільну освіту”, „Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти”, а також цим Положенням.
 4. Зміст роботи ШМК:
 • аналіз результатів навчального процесу;
 • розробка методичних рекомендацій щодо вивчення певних предметів, проведення позакласних заходів;
 • організація методичних семінарів для вчителів та конкурсів для учнів;
 • вивчення, узагальнення, пропаганда педагогічного досвіду, створення банку даних актуального досвіду;
 • удосконалення педагогічної майстерності вчителів, надання методичної допомоги молодим вчителям, керівництво тимчасовими творчими групами вчителів;
 • участь в атестації педагогічних працівників;
 • розробка завдання тематичного оцінювання, додатків до білетів ДПА;
 • допомога адміністрації у вивченні стану викладання та рівня знань учнів із предмету циклу за півріччя і за рік;
 • створення творчих груп, динамічних груп педагогів;
 • участь в організації І етапу Всеукраїнських олімпіад. Розробка та затвердження олімпіад них завдань та звітів;
 • обговорення та затвердження тематики науково-пошукової роботи, проблемного питання кожного педагога;
 • розробка та затвердження плану проведення предметних тижнів;
 • підготовка атестаційних матеріалів і внесення пропозицій педраді, атестаційній комісії про присвоєння кваліфікації педагогу та його моральне заохочення.

5. Метою діяльності ШМК:

 • розробка і впровадження педагогічних технологій окремих навчальних дисциплін;
 • дидактичне забезпечення навчального процесу школи-гімназії;
 • забезпечення засвоєння та використання найбільш раціональних прийомів навчання і виховання учнів;
 • проведення обміну досвідом успішної педагогічної діяльності;
 • створення умов для самоосвіти вчителів та здійснення керівництва їх творчою роботою.

6. Основні завдання ШМК:

 • внесення пропозицій щодо розподілу педагогічного навантаження, підбору класних керівників, розробки проектів варіативної частини річного навчального плану школи-гімназії;
 • розробка спецкурсів і створення дидактичної їх бази;
 • впровадження інноваційних форм і методів навчання;
 • поповнення педагогічного досвіду школи-гімназії.