Засідання МК

27.08.2021р. у закладі було проведено засідання МК, на яких голови проаналізували роботу предметних кафедр протягом попереднього навчального року.
Кожен методичний коворкінг обрав новий формат розвитку та звернув увагу на сильні сторони та на ті моменти, над якими ще потрібно попрацювати.
Предметні кафедри обрали свій напрям роботи за відповідними методичними проблемами, які підпорядковуватимуться єдиній науково-методичній проблемі закладу «Моделювання та розвиток інноваційного освітнього середовища на основі педагогіки партнерства в умовах реалізації компетентнісно-орієнтованої освіти та принципу дитиноцентризму».
Під час засідань було опрацьовано методичні рекомендації щодо викладання різних дисциплін у 2021-2022 н.р., звернули увагу на 15 компетентностей учителя за новим профстандартом, а також дотримання правил академічної доброчесності усім педагогічним колективом.