Тиждень молодого вчителя

У рамках проведення Тижня молодого вчителя  у комунальному закладі «Вінницький ліцей №6» з 17.04 до 21. 04. 2023р. провели показові уроки молоді (1-й рік роботи) учителі фізичної культури Ніколаєнко Р. М., Бондар І. Ю., учитель іноземної мови (англійської) Кубик Є. А.; учителі математики Черепанова Д. Д. (1 рік роботи) та  Мартинюк В. А. ( 3-й рік роботи). Метою уроків фізичного виховання є формування навичок виконання комплексу ЗРВ, робота у групах та команді, сприяння зміцненню здоров’я учнів засобами ігор, естафет, вправ, дотримання безпечної поведінки під час уроку та на перерві, а також розвиток фізичних якостей : швидкості, витривалості, спритності.  На уроці англійської мови учитель Єлизавета Анатоліївна презентувала різні види роботи, ігрові форми,  учні познайомилися із різними видами спорту, розповіли про своє захоплення, провели фізкультхвилинку, попрацювали із сигнальними картками,  відповіли на запитання  з даної теми. Діана Дмитрівна вміло поєднала на уроці володіння учнями комукаційно-технологічними технологіями, розвиток фінансових, економічних, соціальних компетентностей. Учитель Мартинюк В. А. продемонстрував активність учнів на уроці математики, ефективну групову, індивідуальну,   роботу в парах. Учні розв’язували задачі  на знаходження середнього арифметичного, провели дослід на визначення середнього зросту серед учнів класу, цікавою та захоплюючою  була задача на визначення  середнього  розміру взуття. Молоді учителі закладу активні, творчі, креативні, здатні впроваджувати у практику своєї роботи нові методи та технології.