Готуємося до педради

Тема педагогічної ради: «Інтегроване навчання як освітній пазл сучасної освіти»

Тема педагогічної ради: «Завдання розвитку навчального закладу в 2023/2024 навчальному році через самоаналіз діяльності та самоосвіти як реальні шляхи підвищення професійної майстерності вчителя»

Тема педагогічної ради: «Діяльність педагогів навчального закладу щодо створення сприятливих умов для повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку здобувачів освіти, формування творчомислячої особистості, здатної до продуктивної праці в динамічному світі»

Тема педагогічної ради: «Виховання в здобувачів освіти стійкої позитивної мотивації освітньої діяльності як важливий фактор формування соціально активної особистості»

Тема педагогічної ради: «Шляхи підвищення мотивації здобувачів освіти до вивчення навчальних дисциплін на уроках та в позаурочний час»

Тема педагогічної ради: «Формування гуманістичних цінностей та громадянської поведінки засобами нових технологій освітньої діяльності. Удосконалення виховної системи через розвиток класного колективу»

Тема методичної ради: «Освітня і самоосвітня діяльність учителя в контексті розвитку його інноваційного потенціалу у рамках науково-методичної проблеми закладу» 19.10.2021 р.

Готуємося до методичної та педагогічної ради Проведення моніторингу серед педагогів «Оцінка та самооцінка готовності вчителя до саморозвитку» в період з 12 по 29 жовтня 2021 року.
Мета моніторингу: оцінити та визначити рівень сформованості вмінь та навичок саморозвитку педагогів, дослідження професійного спілкування, з’ясування позиції щодо готовності до самопізнання та саморозвитку.
Моніторинг проводиться у форматі онлайн-опитування вчителів. Покликання для участі в опитуванні: https://forms.gle/GRfsDvq4Me2pC4779
Термін заповнення анкети: з 18 по 22.10.2021 р.