Показовий урок (6-В)

27.04.2021 р. молодим учителем біології, Анітою Петрівною Дученко, проведено урок для учнів 6-В класу на тему “Загальна характеристика грибів”. Протягом заняття було використано сучасні інтернет-застосунки: Padlet, Скрайбінг, wordart, coggle.it, learningapps. kahoot, за допомогою яких педагог перевірила знання шестикласників та пояснила новий матеріал. Інноваційні методи і прийоми, які обрала Аніта Петрівна, були спрямовані на розвиток ключових та життєвих компетенцій. Учні вчилися порівнювати будову та процеси життєдіяльності представників царства грибів між собою та з іншими організмами, аналізували та робили висновки, заповнюючи ментальну карту. Здобувачі освіти ознайомилися із середовищем існування, особливостями будови та життєдіяльності; навчилися розпізнавати ознаки грибної клітини, визначали риси подібності та відмінності в будові клітин грибів, рослин та тварин; з’ясували характерні ознаки тіла; вивчили еколого-трофічні групи, також дізналися про користь та шкоду грибів.