Педагогічна рада

30 серпня 2022 в комунальному закладі “Вінницький ліцей № 6” відбулася педагогічна рада на тему: “Пріоритетні шляхи в створенні моделі якісної школи як чинник розвитку навчального закладу в умовах розбудови НУШ”. З доповіддю виступила директор закладу Наталія ТІТОВА, яка сформувала основні “маршрути розвитку” ліцею протягом 2022-2023 навчального року з питання мотивації до підвищення професійної кваліфікації педагогів та надання якісних освітніх послуг здобувачам освіти, а також зупинилася на сучасних методах підвищення внутрішньої мотивації здобувачів освіти до навчальної діяльності через новітні підходи формування інтелектуальної сфери в інформаційному просторі.
Заступник директора Ірина САБАРДАК ознайомила з пріоритетними завданнями ліцею: формування багатовимірного освітнього простору для здобувачів освіти, орієнтованого на автономію, академічну свободу й всебічний розвиток особистості крізь призму реалізації освітніх програм.
Заступник директора Лідія ШЛІХТЕНКО ознайомила з пріоритетними завданнями в виховній та соціальній роботі, створенні умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів. Затверджено низку методичних проєктів, як складову моделювання то розвитку інноваційного освітнього середовища на основі педагогіки партнерства в умовах реалізації компетентнісно-орієнтованої освіти та принципу дитиноцентризму.
Заступник директора Наталія КАСЯНЧУК приділила увагу ролі та пріоритетним завданням методичної роботи в ліцеї. Керівники методичних коворкінгів Марина КОЗІЦЬКА, Антоніна ШУМНА, Тетяна МАЦИК, Людмила ДЕЛЕЧУК, Олена ЖУК, Тамара КОПИЛОВА та Вікторія ЯНЧУК презентували основні засади діяльності МК.
Завідуюча бібліотекою Наталія ВАНЖУЛА презентувала інформаційно-ресурсний центр “BookSpace” та електронну бібліотеку закладу.
Схвалено річний план роботи ліцею та визначено показники виконання ефективності плану, а саме: якість показників моніторингових досліджень з навчальних дисциплін; якість показників результатів сертифікації та атестації педагогів; якість результатів участі в фахових конкурсах, грантах, цільових проєктах; актуальність фахових родзинок та друк на шпальтах педагогічної періодики; модернізація освітнього середовища.