Методична рада

18 листопада 2023 року в комунальному закладі «Вінницький ліцей №6» в онлайн режимі відбулась розширена методична рада «Нова українська школа: умови модернізації та інтеграції за інклюзивною формою навчання».
Директор закладу Наталія Тітова ознайомила яка ознайомила з умовами модернізації та інтеграції за інклюзивною формою навчання здобувачів освіти.
Що ж таке інтеграція для дітей з особливими освітніми потребами, яка її головна мета, завдання, форми та переваги ознайомила заступник директора з освітньої діяльності Ірина Сабардак. Особливу увагу звернула на соціальні трансформації сьогодення, які диктують необхідність вирішення проблеми адаптації молодого покоління до сучасного середовища. Для дітей з особливими освітніми потребами це завдання розглядається в системі корекційних занять з соціально-побутового орієнтування, мета якого забезпечення формування в учнів життєвих компетентностей.
Асистент учителя Галина Колонюк ознайомила з нестандартними формами та методами роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, детально зупинилася на прийомах педагогічної технології «Створення ситуації успіху», результатом застосування яких є отримання дітьми задоволення від наслідків фізичної або моральної напруги при виконанні завдань. Асистент учителя, зазначила, що використання дидактичних і творчих ігор сприяє розвитку пізнавальної діяльності, уваги, мислення у дітей. Також зауважила на використанні методу сторітелінгу, адже невелика за обсягом, цікава і правильно складена історія закріплюється в пам’яті дітей, змушує зосередитися на темі, краще її зрозуміти. Навела приклад історії-казки про голосні та приголосні звуки.
Асистент вчителя Світлана Львовська звернула увагу на організацію інклюзивного навчання у закладі. Для успішної інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в ліцеї створене безпечне освітнє середовище та комфортні умови. На інклюзивній формі навчаються 19 дітей у 12 класах за типової освітньою програмою, досягнення учнів оцінюються за загальними критеріями, відповідно здійснюються адаптації предметів – збільшення часу на виконання завдань, поділ об’ємного матеріалу на частини, візуальна підтримка. З дітьми з особливими освітніми потребами працюють спеціалісти: вчитель-дефектолог, вчитель-логопед, практичний психолог, асистенти вчителів, асистенти дитини, які дотримуються принципів дитиноцентризму та педагогіки партнерства. У кабінетах є мультимедійні дошки, що допомагають візуалізувати інформацію та використовувати сучасні методи проведення уроків. У спортивному залі розташовані дві бігові доріжки, на яких учні з ООП можуть потренуватися на уроках та в позаурочний час. Ресурсна кімната спеціально облаштована та має відповідний розподіл функціональних зон, призначених для всебічного розвитку учнів, гармонізації їхнього психоемоційного стану та психологічного розвантаження, надання індивідуальних та групових психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг. Для створення інформаційного простору функціонує блог асистентів учителів на сайті ліцею. Учні з особливими освітніми потребами беруть участь у Всеукраїнських предметних олімпіадах, різноманітних конкурсах, позакласних заходах, що значною мірою допомагає адаптуватися, вчить спілкуватися, сприяє зниженню рівня тривожності. З метою оцінювання індивідуальних досягнень учнів педагоги закладу використовують метод оцінювання портфоліо. Завдяки якісній матеріальній базі, тісній співпраці класних керівників, вчителів предметників з асистентами вчителів в ліцеї створені всі умови для інтегрованого навчання дітей з ООП, під час якого учні можуть проявити свої здібності, навчитись працювати в команді, розвивати логіку, критичне мислення, комунікувати між собою під час проєктних робіт, робіт в парах та групах, соціалізуватися. Адже тільки спільною працею можна досягти якісного результату.
Заступник директора з освітньої діяльності Наталія Касянчук ознайомила педагогів закладу з методичним супроводом інноваційної діяльності.
Заступник директора з освітньої діяльності Віра Шинкевич підвела підсумки курсової перепідготовки педагогів ліцею за 2023 рік та запропонувала педагогам закладу розглянути план – графік курсової перепідготовки на 2024р., спланувати індивідуальну освітню траєкторію професійного зростання, а також ознайомила із програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які забезпечують реалізацію Державного стандарту базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі у 2023-2024 н.р.