Показовий урок з історії

20 листопада 2023 року вчитель Жук О.В. провела показовий урок  у 10-А класі на тему: “Державотворча діяльність Української Центральної Ради:  універсали”. Під час практичного заняття здобувачі  освіти мали можливість узагальнити та систематизувати знання з теми, вчилися критично оцінювати здобутки та прорахунки УЦР, творчо застосовувати набуті знання під час складання характеристик історичних персоналій  : М. Грушевського, М.Міхновського, С. Єфремова, В. Винниченка. Особливу увагу на уроці було акцентовано на розвінчуванні міфів російської пропаганди щодо подій в Україні в 1917-1918 рр. Здобувачі освіти мали змогу провести аналогії між минулим і сьогоденням. Вчителем були використані різні методи навчання, а саме : діяльнісний метод, метод критичного мислення, проєктів. Цікавим етапом заняття була групова робота з історичними документами, які розкривали сенс Універсалів Української Центральної Ради. Впродовж уроку учні мали змогу оцінювати свої досягнення самостійно, використовуючи картки самооцінювання, що прививало у них потребу у дотриманні академічної доброчесності.